FLORA van IJSLAND elementen: Lupinus nootkatensis, Alaskaanse lupine

Lupinus nootkatensis; de Alaskische lupine is een van de grotere en robustere kruidachtigen die men op IJsland kan tegenkomen. Het is een geïntroduceerde soort die gebruikt wordt om erosie tegen te gaan en waar mogelijk de bodems te verbeteren. Het is lid van de vlinderbloemenfamilie ( Fabaceae, Papillionaceae sectie) en kan stikstof uit de lucht (N2) omzetten in organisch materiaal (aminozuurverbindingen/eiwitten). Het is dus een groenbemester die onder de IJslandse klimaatsomstandigheden kan aarden. Behalve bewuste aanplantingen heeft het zich ook in 't wild verspreid, met name op grintrijke gronden, vaak door menselijke activiteit verstoorde gronden maar ook elders. Men kan hem ook veel langs wegen aantreffen.

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


Alaskaanse lupine wegbermvegetatie
Bloeistengel
herlaad eerste foto

Alaskaanse lupine wegbermvegetatie

Bloeistengel

herlaad eerste foto

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English