FLORA van IJSLAND elementen: Betula pubescens , zachte berk

Betula pubescens; de zachte berk is verreweg de belangrijkste natuurlijke boomsoort op IJsland. Deze soort kan je aantreffen op het Noord-Amerikaanse continent, Groenland en IJsland, en verder tot aan ver in Europa (ook in Nederland). Op IJsland is het de enige bomensoort die in de wilde natuur overleeft, hoewel ook de lijsterbes in "berkebosjes" gevonden wordt, meestal zelfs boven de berkjes uitgroeiend. Er wordt veel gespeculeerd over de natuurlijkheid van de hedendaagse berkenbosjes. Het is bekend dat ten tijde van de eerste colonisatie door de vikingen 30% van IJsland bedekt was met berkenbos. Tegenwoordig is het amper 1%. Wat echter niet bekend is, is hoe vitaal deze "bomen" destijds waren. Tegenwoordig zijn nagenoeg alle berkjes lager dan 2-meter hoog. Maar was dat ook zo voor de Vikingen het eiland betraden? In Nederland wordt de zachte berk makkelijk 20-meter hoog, waarom blijft de IJslandse berk zo laag? Het climaat? Het is echter ook mogelijk dat door de kap voor weides en brandstof van berkenbomen de natuurlijk voorkomende kruising tiussen de zachte berk (boom) en de dwergberk (B.nana - een kruipende soort, meer een tundra soort) de vitaliteit van de boomsoort genetisch sterk heeft beïnvloed! Dit wordt weer tegengesproken door het gegeven dat er wel degelijk goed ontwikkelde berkenbossen zijn op IJsland. Deze komen met name voor in het noorden (nabij Akureuri en Ásbyrgi), in het oosten (nabij Egilsstadir) en in het Thörsmörk gebied. Deze bossen liggen vooral in beschutte dalen.
Van het sap wordt berkenwater gemaakt dat stimulerend werkt op haargroei. Deze wordt verkregen door de sap uit de boom te tappen. Het is lid van de berkenfamilie (Betulaceae).

  Terug naar de begin pagina van de plantensoorten (planten: start overzicht)

  Terug naar de home page

Een beknopte inleiding over IJslandse planten
Tekst & foto's: Dick Vuijk - tenzij anders aangegeven


zachte berk takken
goed ontwikkelde bomen in een bos in een beschutte omgeving (Ásbergi)
karakteristiek beeld van IJslands berkenstruweel
laad de oorspronkelijke foto opnieuw: katjes

zachte berk takken
goed ontwikkelde bomen
karakteristiek IJslands berkenstruweel
laad de oorspronkelijke foto opnieuw: katjes

 druk op foto voor volle weergave 

Natuur van IJsland Site   English