Meeuwen en verwanten 1:
Jagers, sternen en kokmeeuw


Thmbn Stercorarius skua Stercocarius skua
Nl : Grote jager
Isl : Skúmur
En : Great Skua
D  : Skua
Fr : Grande Labbe

Thmbn Stercorarius parasiticus Stercocarius parasiticus
Nl : Kleine jager
Isl : Kjói
En : Arctic Skua
D  : Schmarotzer- raubmöwe
Fr : Labbe parasite

Thmbn Larus ridibundus Larus ridibundus
Nl : Kokmeeuw
Isl : Hettumáfur
En : Black-headed Gull
D  : Lachmöwe
Fr : Mouette rieuse

Thmbn Sterna paradisaea Sterna paradisaea
Nl : Noordse stern
Isl : Kría
En : Arctic Tern
D  : Küsten- seeschwalbe
Fr : Sterne arctique

 Open lijst van zeemeeuwen - grotere soorten

 Open lijst van zeemeeuwen - kleinere soorten