VOGELS VAN IJSLAND : Melanitta nigra, zwarte zeeëend

Melanitta nigra; de zwarte zee-eend is een nogal grote eendensoort. De foto laat een vrouwtje zien. Karakteristiek is de bruine kruin en de nogal grijzige nek en lagere delen van de kop. Het mannetje, sorry nog geen foto, is een geheel zwarte eend met een knobbel op zijn snavel. Ze broeden in moerasachtige gebieden. Buiten de broedtijd verblijven ze op zee, vaak in de buurt van kusten (Europa, NW-Afrika).

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere watervogels

Andere watervogels

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English