VOGELS VAN IJSLAND : Alca torda, alk

Alca torda; zoals alle alkachtigen is de alk een vogel van de zee. Heel herkenbaar zijn de zware snavel met daarop een loodrechte witte streep en een witte lijn die loopt van de ogen over de top van de snavel. Hiermee onderscheiden ze zich van alle andere alkachtigen. In vergelijking tot de zeekoeten hebben zij een gedrongen lichaamsbouw dat nog verder geaccentueerd wordt door hun relatieve korte en dikke nek. Zij broeden op allerlei steile rotskusten rond IJsland. Zoals veel alkachtigen legt het vrouwtje slechts 1 ei. In vergelijking tot de zeekoeten hebben ze de neiging om hun ei in een meer beschermde plaats onder te brengen als rotsspleten. Als het niet anders kan broeden zij hun ei echter uit op kale richels. Ze broeden in lossere kolonies als de zeekoeten, meestal op hogere delen van de rotsen vaak samen met zeekoeten. Broedgebieden van de alken kunnen gevonden worden vanaf de Atlantische kust van Frankrijk, de Britse eilanden en verder noordwaarts op IJsland, Zweden, Finland, Noorwegen, en oostelijk tot in het Kola district van noord-west Rusland. Echter, er wordt geschat dat bijna driekwart van de populatie broedt op IJsland. Buiten de broedtijd kan men ze over de hele oostelijk Atlantische oceaan en vinden van noordelijk Noorwegen/IJsland tot aan Noord Afrika en via de Noord Zee tot in de Baltische Zee.
Uit erfelijkheidsonderzoek blijkt dat de alk nauwer verwant is met de kleine alk en de reuzenalk dan de andere alk-achtigen als zeekoeten en papegaaijduiker (uit de Nederlandse naamgeving lijkt dat voor de handliggend maar men moet bedenken dat de namen in 't Engels heel anders zijn: "great auk", "razorbill" en "dovekie"). Het lijkt erop dat één alk-achtige soort vanuit het pacifische gebied (het is bekend dat de alkachtigen daar ontstaan zijn) het Atlantisch gebied in getrokken is en van daaruit zijn deze drie totaal verschillende soorten ontstaan. De niet-vliegende reuzenalk, de kleine alk die voor een deel van plankton leeft en de tussenvorm de eigenlijke alk. De andere alk-achtgen als zeekoeten en papegaaiduikers zijn onafhankelijk hiervan vanuit het pacifisch gebied het Atlantisch gebied ingetrokken.

Een beknopte inleiding over IJslandse vogels
Tekst & foto's: Dick Vuijk
- tenzij anders aangegeven
Andere alk-achtigen

Andere alk-achtigen

 druk op foto: volledige weergave

 

 

 

 

Natuur van IJsland Site  in English

Natuur van IJsland Site  English